Geld Lenen Kost Geld

Bescherming

Het afsluiten van een autolening brengt risico's met zich mee. Denkt u bijvoorbeeld aan inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid, langdurige ziekte of overlijden. De betaalbaarheid van de autolening kan hierdoor in het gedrang komen. Met een betalingsbeschermingsverzekering kunt u zicht tegen een of meerdere van deze risico's verzekeren.

Execution only

Wij bekijken graag samen met u of de noodzaak bestaat om een of meerdere van bovengenoemde risico's te beschermen. Dit is een deel van onze dienstverlening dat wij niet verrichten op basis van execution only. 0800 Autolening biedt de verzekeringsproducten daarom niet standaard aan, maar wij starten graag een adviestraject als u nader geïnformeerd wenst te worden over deze producten.

Bemiddelen

Wanneer wij bemiddelen tussen u en de verzekeraar, dus wanneer u daadwerkelijk een verzekering afsluit, brengen wij daarvoor een vergoeding bij u in rekening. Wanneer u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening inzake betalingsbeschermingsverzekeringen en wat wij voor u kunnen betekenen, leest u dan ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken.

Contact opnemen

U kunt op verschillende manieren contact opnemen.

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag 10:00 - 16:00 uur


0800 Autolening maakt gebruik van cookies. Klik voor meer informatie en instellingen